website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerPressemeddelelse udsendt ved starten af EU’s 6. rammeprojekt BRITA in PuBs.

”BRITA in PuBs -projektet”, der har som formål at præsentere energieffektiv renovering af offentlige bygninger som eksempler til efterfølgelse, er startet. Projektet hører under Ecobuildings programmet i EU's 6. rammeprogram.

23 europæiske partnere fra den offentlige administration, forskning, bygningsdesign- og konsulentfirmaer arbejder sammen i projektet – ”Indførelse af Innovativ Energibesparende Renovering af Offentlige Bygninger” – BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings) indenfor EU’s 6. rammeprogram. Projektet påbegyndtes den 1. maj 2004 og løber i 4 år.

Langt den største del (95%) af energiforbruget til varme, varmt brugsvand, køling, belysning og ventilation for europæiske bygninger bruges af eksisterende bygninger - bygget før 1980. For at nå de mål der blev opstillet i Kyoto aftalen, må vi nødvendigvis koncentrere os om at forbedre den energimæssigt set dårligste bygningsmasse.

Offentlige bygninger bør fungere som gode eksempler for det omliggende samfund, derfor forsøger man i BRITA in PuBs at øge gennemslagskraften for innovation og energi-effektivitet i beslutningsprocessen vedrørende renovering af offentligt byggeri. Dette vil i første omgang blive realiseret ved renovering af 9 offentlige bygninger i 9 lande i fordelt på de 4 europæiske regioner, der deltager (nord, central, syd og øst). De 9 renoverede bygninger skal herefter fremstå som eskempler til efterfølgelse.

Ved at vælge forskellige typer offentlige bygninger så som universiteter, kulturcentre, plejehjem, kollegier, kirker m.v. til implementering af de energibesparende foranstaltninger, vil det være lettere at nå grupper med forskellig baggrund, alder og social status. Offentlige bygninger kan bruges som lokomotiv for øget bevidsthed om og interesse for energibesparelser i samfundet. De energieffektive renoveringstiltag modtager et tilskud på 35% fra EU.

Dernæst inkluderer arbejdsbeskrivelsen for projektet socioøkonomisk forskning, såsom identifikationen af reelle projekt planlægningsbehov, finansielle strategier og vurdering af retningslinier for design. Desuden udvikles et Internet-baseret vidensværktøj for renoveringsformål, sagsbehandling og en kvalitets ”værktøjskasse” for at sikre en god langsigtet holdbarhed af bygninger og deres systemer.

Den tredje hovedsøjle i BRITA in PuBs projektet er formidling. Dette er delt i et mindre område, som er træning af brugere og vedligeholdelsespersonale, og et større område, som er formidling af resultaterne af forsknings- og demonstrationsarbejdet til forskellige målgrupper. Dette vil blive gjort i en kombination af målrettede PR-kampagner, og brug af lokale, nationale og internationale netværk såsom Energie Cités, Internettet og andre medier, samt ved afholdelse af og deltagelse i symposier og konferencer.

Projektarbejdet organiseres geografisk per region og desuden vertikalt ved at involvere såvel ejerne af de offentlige bygninger, som forskningshold bestående af arkitekter og ingeniører. Fraunhofer Institute of Building Physics i Tyskland koordinerer projektet. Figur 1 viser projektets struktur og planlagte aktiviteter.

De teknologiske energibesparende tiltag inkluderer tiltag vedrørende bygningskonstruktionen som helhed, f.eks. forbedret isolering og højeffektive vinduer, desuden avancerede ventilationskoncepter og hybridsystemer, integrerede forsyningsteknologier og kombinerede kraft-varme enheder, energieffektiv belysning samt integreret solenergiudnyttelse.

 

Latest news

BRITA partnere besøger “Bryggeriet”

Det 7. BRITA in PuBs projektmøde blev afholdt den 29.-31. marts 2007 i Brno i Tjekkiet. Ved denne lejlighed besøgte BRITA partnerne demonstrationsbygningen ”Bryggeriet”, hvor renoveringen netop var blevet afsluttet før mødets start, og ”Bryggeriet” vil nu fungere som et socialt og kulturelt centrum for det akademiske liv ved Fakultetet for Informationsteknologi ved Brno Teknologiske Universitet

Europæisk kongres om energieffektivt byggeri

Som en del af Fair BAU 2007 arrangerede det tyske ministerium for transport, byggeri og bymæssig udvikling. en europæisk kongres om energieffektivt byggeri. Kongressen fandt sted den 15. og 16. januar 2007. Kongressen behandlede blandt andet regeringsregulativer, støtte og initiativer for energieffektivt byggeri ud fra et europæisk perspektiv. Af andre emner kan fremhæves formidling af viden samt den nyeste teknologi.

Nyhedsbrev fra Eco-buildings

Nu er det tredje nyhedsbrev for det samlede Eco-buildings projekt her

Nye finansieringsinitiativer for at opmuntre til energieffektive tiltag renovering af offentlige bygninger i Tyskland

Omkostningslave lån til specielle tiltag

Vindmøller –Status efter et år

Vindmøllerne har skabt megen interesse og kendskab til dem formidles af dagspressen, ved besøg og nu også via tv. Vi henviser til tv-indslagene på hjemmesiden

 Powered by fundanemt