website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerIntroduksjon

Energieffektiv modernisering av offentlige bygg
Norge deltar i EU-prosjektet "Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings" (BRITA in PuBs). Prosjektet får finansiering fra EU's 6. rammeprogram, Integrerte Prosjekter innenfor feltet Øko-bygninger.

Mål
Skal vi nå målene i Kyoto-protokollen, må vi forbedre den delen av bygningsmassen som er lite energieffektiv. Offentlige bygg burde være gode eksempler. Offentlige bygg kan brukes som katalysator for å høyne folks bevissthet vedrørende energieffektivitet. Det er derfor fokusert på offentlige bygg i dette prosjektet. Målet er at prosjektet skal bidra til økt anvendelse av innovative og effektive løsninger for fornyelse av eksisterende bygningsmasse. Søkelyset skal settes på energieffektivitet og implementering av nye fornybare energikilder til moderate tilleggskostnader.

9 demonstrasjonsbygg skal framstå som eksempler til etterfølgelse. Demonstrasjonsbyggene er valgt innenfor ulike kategorier som f.eks. undervisningsbygg, kulturbygg, barnehjem, studentboliger og kirker. EU betaler 35 % av kostnadene til ekstra tiltak som gjør byggene mer energieffektive.

Det overordnete målet for de 9 ulike demonstrasjonsbyggene er å halvere behovet for kjøpt energi til oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmt tappevann og belysning. Delvis er ennå større reduksjoner planlagt. Videre skal komforten i bygningene bli forbedret, og målet er at prosentandelen av misfornøyde brukere skal bli halvert. Tiltakene skal bli evaluert gjennom overvåkning i minst ett år.

Deltakere
Av 23 partnere er 5 norske:
• SINTEF
• Asker kommune
• Hol kirkelige fellesråd
• Norges byggforskningsinstitutt
• Sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS / Sunlab

Partnerne representerer offentlig administrasjon, forskning, design og konsulentvirksomhet. Fraunhofer Institutt for bygningsfysikk i Tyskland koordinerer prosjektet.

Av 9 demonstrasjonsbygg er 2 norske:
• Borgen nærmiljøsenter i Asker
• Hol kirke

file (Sammendrag_BRITA_in_PuBs.pdf)

 

Latest news

Et europeisk fyrtårnprosjekt som har offentlig interesse

I det siste nyhetsbrevet omtales prosjektet av koordinatorene som oppsummerer de forskjellige prosjektresultatene, inkludert energisparingen som er oppnådd i demonstrasjonsbyggene, verktøyet og treningsmaterialet som er utviklet, samt rapportene og veiledningene som er skrevet i løpet av prosjektperioden. Prosjektets internettside har fått stor offentlig interesse takket være artikler i tidsskrifter, TV-opptak pluss annen medieomtale, og presentasjoner på konferanser.

BRITA in PuBs kringkastet på mange TV-stasjoner

I løpet av prosjektperioden har det blitt lagd fire videoer som for det meste handler om demonstrasjons- byggene. Ved siden av vindturbinene på taket av Plymouth City College, UK, har de norske demonstrasjonsbyggene Borgen nærmiljøsenter og Hol kirke vært i fokus for TV dokumentasjoner av energieffektiv rehabilitering.

Hovedforedrag om erfaringer fra prosjektet BRITA in PuBs på første ECO-Build Cluster workshop

28. mai 2008 ble det holdt en workshop i Brussels for å diskutere temaet "Innovative konsepter og teknologier i byggsektoren". Arrangør var arbeidsgruppen ECO-BUILD Project Cluster som nylig er etablert og består av deltakere fra tre understøttende prosjekter.

Videoopptak av Hol kirke som har fått en vellykket rehabilitering

På oppdrag fra EU-kommisjonen har et firma fra Paris gjort videoopptak av Hol kirke. Videofilmen skal kringkastes.

Resultater fra prosjektet BRITA in PuBs er presentert på kurs for arkitektstudenter

Det er avholdt kurs for arkitektstudenter innenfor tema som dekkes av BRITA og de andre prosjektene innenfor feltet Eco-buildings: SARA, Eco-culture og Demohouse. Kurset er utarbeidet av BRITA-partnerne Hans Erhorn, Simone Ferrari, Karin Buvik, Euphrosyne Triantis og arbeidspakkeleder Harald N. Røstvik.

 Powered by fundanemt