website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDagbog for renoveringen af plejehjemmet Filderhof Stuttgart, Germany


Denne dagbog indeholder kvartalsvise reporter af status for demonstrationsprojektet, skrevet af den ansvarlige projektdeltager.

Generelt overblik

Beskrivelse af renoveringen og dets formål

Plejehjemmet vil blive renoveret og udbygget med en ny tilbygning. Da energiforbruget i bygningen er meget højt i sammenligning med bygningsmassen i Stuttgart, vil bygningen også blive energioptimeret. Ud over et nyt varmesystem, vil bygningens klimaskærm også blive renoveret. Mellem den eksisterende bygning og den nye bygning vil der blive designet et atrium. Planlægningen af energioptimeringen, samt muligheden for anvendelse af vedvarende energi, vil påbegyndes i 2004. Konstruktionsfasen vil starte i slutningen af 2004 eller begyndelsen af 2005, og skal være afsluttet i 2006. Derefter er der planlagt en periode for målinger.

Status

Undersøgelsen af bygningen og projekteringen er i gang. Kravene fra BRITA-in-PuBs projektet er indarbejdet i projekteringen af projektets arkitekter og ingeniører. Udviklingen af renoveringskonceptet er startet. Det er godkendt fra byrådet at fortsætte renoveringen.

 

Put your mouse over the picture to see them in full size.

 Powered by fundanemt