website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDagbog for renovering af hovedbygning på universitet i Vilnius, Lithaun


Denne dagbog indeholder kvartalsvise reporter af status for demonstrationsprojektet, skrevet af den ansvarlige projektdeltager.

Generelt overblik

Beskrivelse af renoveringen og dets formål

Med udgangpunkt i at bygningen ikke er mere end tredive år gammel, er følgende foreslået: at ændre driften af en renoveret varmeenhed og at udbygge del af dens automatik, så der opnås en endnu bedre effekt. Reduktion af vinduesareal med opvarmet afskærmning, renovering af facader så vel som udskiftning af nuværende vinduer vil have betydelig påvirkning af energiforbruget. Derudover vil der, med delvis renovering af belysning og elektricitet kan det undgås at forstyrre personer, der arbejder i bygningen. Effektivitetsgraden af renoveringen afhænger af en lang række af faktorer, inkluderende: udgifter til renovering, årlige udgifter til brændsel efter renovering, anslået tilbagebetalingstid, materialers sundhedsskadende virkning, æstetik, mulighed for vedligeholdelse, funktionalitet, komfort, lydisolering og lang levetid etc. Alternative løsninger giver mulighed for en mere radikal og realistisk vurdering af økonomi, økologi, lovgivning, klima, sociale omstændigheder, taditioner og for større tilfredshed med arkitektur, komfort, funktionalitet, vedligeholdelse og andre forhold, der gør sig gældende for brugeren af bygningern. De sætter også en i stand til at skære ned på vedligeholdelsesomkostningerne. Det udviklede "MultipleCriteria Decision Support System for Building Refurbishment" vil være med til at indføre alternetive projekteringer til renoveringen af uiversitetes hovedbygning, at lave en samlet analyse af mange kriterier og gøre det muligt at vælge den mest effektive løsning etc.

Status

Analysen af beslutningsværktøjet er udført. Metoden kaldet: "The Method of Multivariant Design and Multiple Criteria Analysis of a Building Refurbishment" er udviklet. En prøveversion af "the system Decision Support System for Building Refurbishment and Facilities Management" er blevet lavet, på baggrund af den ovenstående metode. Det praktiske eksempel var løst med hensyn til metoden og det udviklede system. Alle nuværende vinduer, der har gamle vinduesrammer er udskiftet med nye plastikrammer.

 

 Powered by fundanemt