website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign Partner
« Tilbage til arkiv


Nyhedsbrev fra Eco-buildings


Dato 2007-08-22 15:06 

Nu er det tredje nyhedsbrev for det samlede Eco-buildings projekt her
På nuværende tidspunkt er bygningerne i Eco-buildings projektet under opførelse, så dette nyhedsbrev fokuserer på fremskridt, parallel aktiviteter og de oprindelige monitoring resultater fra færdiggjorte byggeprojekter.

Følgende emner bliver taget op i nyhedsbrevet:
• Der er nu et væld af oplysninger til rådighed på Internettet til hjælp til at bygge en bæredygtig fremtid for Europa. Man kan udfærdige en liste over de sider, der kan give inspiration og støtte til Eco-builders, endvidere offentliggøres også regelmæssigt nyhedsbreve, som man kan abonnere på.
• I relation til SARA projekter er der blevet udviklet diverse træningsmateriale. Træningsmaterialet er udviklet for at kunne introducere bæredygtig energikoncepter til bygningsarbejdere.
• Demonstrations byggeprojektet Borgen medborgerhus er blevet fremvist for nogle delegerede fra Tsinghua universitetet i Kina. Kinesiske besøgende i Norge viser interesse for BRITA-in-PuBs-projektet.
• Et monitorprogram bekræfter energikonceptet for Prøvehallen. Efter ca. 1 års monitoring viser resultaterne nu, at det faktiske årlige energiforbrug til opvarmning svarer til det beregnede. Bekræftelsen af det beregnede resultat er særdeles vigtig, da det øger tilliden til energibesparende tiltag og samtidig er et incitament til andre boligejere til at følge eksemplet, det vil sige at investere i energibesparende tiltag uden forbehold og med efterfølgende fornuftig tilbagebetalingstid.
• I operahuset i Oslo kræver sangerne, at fugtigheden i luften forøges i de kolde perioder. Operahuset er en del af ”ECO-Culture” projektet og følgelig er sangernes komfort, og endvidere også indeklimaets indvirken på musikinstrumenterne, med hensyn til energieffektivitet en udfordring. Endvidere vil et højt fugtniveau også have en gunstig indvirkning på akustikken. Behovet er 30% RF (relative fugtighed).
• På grund af risikoen for mikrobiologisk forurening blev en metode med damp valgt.
• Se også liste med relevante begivenheder for 2007.

Download nyhedsbrevet her

Eller se Ecobuildings homepage« Tilbage til arkiv

 

Latest news

BRITA partnere besøger “Bryggeriet”

Det 7. BRITA in PuBs projektmøde blev afholdt den 29.-31. marts 2007 i Brno i Tjekkiet. Ved denne lejlighed besøgte BRITA partnerne demonstrationsbygningen ”Bryggeriet”, hvor renoveringen netop var blevet afsluttet før mødets start, og ”Bryggeriet” vil nu fungere som et socialt og kulturelt centrum for det akademiske liv ved Fakultetet for Informationsteknologi ved Brno Teknologiske Universitet

Europæisk kongres om energieffektivt byggeri

Som en del af Fair BAU 2007 arrangerede det tyske ministerium for transport, byggeri og bymæssig udvikling. en europæisk kongres om energieffektivt byggeri. Kongressen fandt sted den 15. og 16. januar 2007. Kongressen behandlede blandt andet regeringsregulativer, støtte og initiativer for energieffektivt byggeri ud fra et europæisk perspektiv. Af andre emner kan fremhæves formidling af viden samt den nyeste teknologi.

Nyhedsbrev fra Eco-buildings

Nu er det tredje nyhedsbrev for det samlede Eco-buildings projekt her

Nye finansieringsinitiativer for at opmuntre til energieffektive tiltag renovering af offentlige bygninger i Tyskland

Omkostningslave lån til specielle tiltag

Vindmøller –Status efter et år

Vindmøllerne har skabt megen interesse og kendskab til dem formidles af dagspressen, ved besøg og nu også via tv. Vi henviser til tv-indslagene på hjemmesiden

 Powered by fundanemt