website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerVelkommen til den norske internettsiden for EU-prosjektet "BRITA in PuBs"

For å skape en møteplass for utvikling og demonstrasjon av miljøvennlige bygninger er det opprettet et eget område innenfor EUs sjette rammeprogram kalt «Eco-buildings». Prosjektet «Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings» (BRITA in PuBs) er et av fire prosjekter innenfor «Eco-buildings». Dette prosjektet har 23 partnere som representerer offentlig administrasjon, forskning, design og konsulentvirksomhet. Fire av disse er norske: SINTEF Byggforsk, Asker kommune, Hol kirkelige fellesråd og sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS / Sunlab.

I BRITA-prosjektet inngår åtte demonstrasjonsbygg, eid av offentlige etater. Offentlige bygg brukes her som katalysatorer for å skaffe oppmerksomhet rundt miljøvennlig bygging. Hensikten er å bidra til økt markedsgjennomtrengning for energieffektive løsninger og implementering av nye fornybare energikilder til moderate tilleggs¬kostnader. Det overordnete målet for demonstrasjonsbyggene er å halvere behovet for kjøpt energi til oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmt tappevann og belysning. Videre skal inneklima og opplevd komfort i bygningene forbedres. To av demonstrasjonsbyggene er norske: Borgen nærmiljøsenter i Asker og Hol kirke.

I byggesektoren er det mange muligheter for redusert bruk av fossilt brensel, og effekten, i form av redusert CO2-utslipp, kan bli stor. I tillegg til å bidra til å nå målene i Kyoto-avtalen vil anstrengelser for redusert energibruk bidra til en sikrere energiforsyning. Behovet for kjøpt energi kan reduseres betraktelig ved hjelp av energisparing og bruk av fornybare energikilder. Derfor trengs det mer ambisiøse standarder for nybygg og renovering av eksisterende bygg.

 

Latest news

Et europeisk fyrtårnprosjekt som har offentlig interesse

I det siste nyhetsbrevet omtales prosjektet av koordinatorene som oppsummerer de forskjellige prosjektresultatene, inkludert energisparingen som er oppnådd i demonstrasjonsbyggene, verktøyet og treningsmaterialet som er utviklet, samt rapportene og veiledningene som er skrevet i løpet av prosjektperioden. Prosjektets internettside har fått stor offentlig interesse takket være artikler i tidsskrifter, TV-opptak pluss annen medieomtale, og presentasjoner på konferanser.

BRITA in PuBs kringkastet på mange TV-stasjoner

I løpet av prosjektperioden har det blitt lagd fire videoer som for det meste handler om demonstrasjons- byggene. Ved siden av vindturbinene på taket av Plymouth City College, UK, har de norske demonstrasjonsbyggene Borgen nærmiljøsenter og Hol kirke vært i fokus for TV dokumentasjoner av energieffektiv rehabilitering.

Hovedforedrag om erfaringer fra prosjektet BRITA in PuBs på første ECO-Build Cluster workshop

28. mai 2008 ble det holdt en workshop i Brussels for å diskutere temaet "Innovative konsepter og teknologier i byggsektoren". Arrangør var arbeidsgruppen ECO-BUILD Project Cluster som nylig er etablert og består av deltakere fra tre understøttende prosjekter.

Videoopptak av Hol kirke som har fått en vellykket rehabilitering

På oppdrag fra EU-kommisjonen har et firma fra Paris gjort videoopptak av Hol kirke. Videofilmen skal kringkastes.

Resultater fra prosjektet BRITA in PuBs er presentert på kurs for arkitektstudenter

Det er avholdt kurs for arkitektstudenter innenfor tema som dekkes av BRITA og de andre prosjektene innenfor feltet Eco-buildings: SARA, Eco-culture og Demohouse. Kurset er utarbeidet av BRITA-partnerne Hans Erhorn, Simone Ferrari, Karin Buvik, Euphrosyne Triantis og arbeidspakkeleder Harald N. Røstvik.

 Powered by fundanemt