website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign Partner
« Tilbage til arkiv


Nye finansieringsinitiativer for at opmuntre til energieffektive tiltag renovering af offentlige bygninger i Tyskland


Dato 2007-08-22 14:58 

Omkostningslave lån til specielle tiltag
Med virkning fra 1. januar 2007 har den tyske “KfW Bankengruppe” startet en nyt initiativ for at opmuntre til brug af energieffektive tiltag indenfor renovering af bygninger, der ejes af de tyske kommuner. Banken tilbyder et lavrentelån, (ca. 2% p.a.), til energibesparende investeringer i den offentlige bygningsmasse så som skoler, børnehaver, sportshaller og administrationsbygninger. Erfaringerne viser, at investeringer i energieffektiv renovering opnår 3 mål. De forøger livskvaliteten, de bidrager til reduktion af CO2 reduction og de puster luft i ejendomsmarkedet for små og middelstore virksomheder i Tyskland, forklarede Ingrid Matthäus-Maier, talskvinde for bankens bestyrelse. Den tyske KfW Bankengruppe (KfW banking group) giver positive impulser til økonomien, samfundet og økologien i Tyskland, Europa og over hele verdenen. Den støtter forandringer og virker til fremme for innovative ideer. Som en bank der ejes af forbundsregeringen, (80%), og af delstaterne, (20%) har den en stærk rygrad.

Lavrentelånet tilbydes kun til pakkeløsninger. Lånetageren skal vælge mindst 4 ud af 7 enkelttiltag som f.eks. kan være hulmursisolerning, tagisolering, loftsisolering i kælder, energieffektive vinduer, installation af mekanisk ventilationsystem med varmegenvinding, udskiftning af de elektriske installationer samt varmeinstallationer. Endvidere skal man garantere, at det primære energibehov efter renoveringen ikke er højere end behovet for nye bygninger. Beregningern skal udføres i henhold til den nye tyske DIN V 18599 standard, som er benævnelsen for energiberegningsmetoden for erhvervsbygninger i Tyskland.

For yderligere oplysninger se: {KfW bank homepage|Med virkning fra 1. januar 2007 har den tyske “KfW Bankengruppe” startet en nyt initiativ for at opmuntre til brug af energieffektive tiltag indenfor renovering af bygninger, der ejes af de tyske kommuner. Banken tilbyder et lavrentelån, (ca. 2% p.a.), til energibesparende investeringer i den offentlige bygningsmasse så som skoler, børnehaver, sportshaller og administrationsbygninger. Erfaringerne viser, at investeringer i energieffektiv renovering opnår 3 mål. De forøger livskvaliteten, de bidrager til reduktion af CO2 reduction og de puster luft i ejendomsmarkedet for små og middelstore virksomheder i Tyskland, forklarede Ingrid Matthäus-Maier, talskvinde for bankens bestyrelse. Den tyske KfW Bankengruppe (KfW banking group) giver positive impulser til økonomien, samfundet og økologien i Tyskland, Europa og over hele verdenen. Den støtter forandringer og virker til fremme for innovative ideer. Som en bank der ejes af forbundsregeringen, (80%), og af delstaterne, (20%) har den en stærk rygrad.

Lavrentelånet tilbydes kun til pakkeløsninger. Lånetageren skal vælge mindst 4 ud af 7 enkelttiltag som f.eks. kan være hulmursisolerning, tagisolering, loftsisolering i kælder, energieffektive vinduer, installation af mekanisk ventilationsystem med varmegenvinding, udskiftning af de elektriske installationer samt varmeinstallationer. Endvidere skal man garantere, at det primære energibehov efter renoveringen ikke er højere end behovet for nye bygninger. Beregningern skal udføres i henhold til den nye tyske DIN V 18599 standard, som er benævnelsen for energiberegningsmetoden for erhvervsbygninger i Tyskland.

For yderligere oplysninger se: KfW bank homepage


« Tilbage til arkiv

 

Latest news

BRITA partnere besøger “Bryggeriet”

Det 7. BRITA in PuBs projektmøde blev afholdt den 29.-31. marts 2007 i Brno i Tjekkiet. Ved denne lejlighed besøgte BRITA partnerne demonstrationsbygningen ”Bryggeriet”, hvor renoveringen netop var blevet afsluttet før mødets start, og ”Bryggeriet” vil nu fungere som et socialt og kulturelt centrum for det akademiske liv ved Fakultetet for Informationsteknologi ved Brno Teknologiske Universitet

Europæisk kongres om energieffektivt byggeri

Som en del af Fair BAU 2007 arrangerede det tyske ministerium for transport, byggeri og bymæssig udvikling. en europæisk kongres om energieffektivt byggeri. Kongressen fandt sted den 15. og 16. januar 2007. Kongressen behandlede blandt andet regeringsregulativer, støtte og initiativer for energieffektivt byggeri ud fra et europæisk perspektiv. Af andre emner kan fremhæves formidling af viden samt den nyeste teknologi.

Nyhedsbrev fra Eco-buildings

Nu er det tredje nyhedsbrev for det samlede Eco-buildings projekt her

Nye finansieringsinitiativer for at opmuntre til energieffektive tiltag renovering af offentlige bygninger i Tyskland

Omkostningslave lån til specielle tiltag

Vindmøller –Status efter et år

Vindmøllerne har skabt megen interesse og kendskab til dem formidles af dagspressen, ved besøg og nu også via tv. Vi henviser til tv-indslagene på hjemmesiden

 Powered by fundanemt