website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerNursery Home Filderhof i Stuttgart, Tyskland

Mer informasjon på engelsk

Barnehjemmet skal fornyes og utvides. Siden energibruken i bygget er svært høy, sammenlignet med andre offentlige bygg i Stuttgart, skal det gjøres tiltak for å minke energibehovet. Det er planlagt et atrium mellom det eksisterende bygget og den nye fløya. Fornybare energikilder skal tas i bruk.
Etter planen skal bygget stå ferdig i 2006.

Plymouth college of Further Education (PCFE), UK

Mer informasjon på engelsk

Bygget, som ble reist i 1972, har enkle uisolerte hulromsvegger og vinduer med ett lag glass. Dette bygget, med sine åtte etasjer, er med andre ord svært dårlig isolert. Fasadene er, om ved mange andre bygg av samme type og alder, i dårlig forfatning. Bygget er utsatt for klimapåkjenninger der det ligger på en eksponert tomt nær den sydvestlige kystlinjen. Den planlagte renoveringen omfatter blant annet nye fasadekledninger og vindturbiner på taket.

Borgen Nærmiljøsenter i Asker

Mer informasjon på norsk

Borgen nærmiljøsenter. Demonstrasjonsbygg

Sammendrag_Borgen_naermiljoesenter.pdf

Skole som demonstrasjonsbygg
Gamle Borgen skole i Asker kommune, bygd 1970, er fornyet og transformert fra skole til nærmiljøsenter. Arkitekter for ombyggingen var HUS Arkitekter AS. Spesialrådgivere fra SINTEF.

Energisparetiltak
Det er lagt stor vekt på å gjøre bygget egnet for skolens nye arbeidsformer og ulike aktiviteter for nye brukergrupper fra nærmiljøet. Arealeffektivitet og fleksibilitet er faktorer som bidrar til lavt ressursforbruk i et livssyklusperspektiv. Omhylningsflatene er godt isolert. Dagslyssensorer styrer bruk av kunstlys. Termisk masse, behovsstyrte ventilasjonsluftmengder, varmegjenvinning og lavemitterende materialer bidrar til energisparing.

Fornybar energi
Nye vinduer gir høy utnyttelse av dagslys. Naturlige drivkrefter er utnyttet for å redusere forbruket av elektrisitet til ventilasjonsvifter. Ved hjelp av varmepumpe er jordvarme utnyttet til romoppvarming, forvarming av ventilasjonsluft og varmt tappevann.

Mer informasjon på engelsk

Borgen_Rethinking the design of school buildings.pdf

Borgen_Environmental_assessments.pdf

Borgen_Daylight_conditions.pdf

Hol kirke, Norge

Mer informasjon på norsk

Hol_kirke_Energitiltak.pdf

Artikkel i Arkitektur N 2008/02

Stor_offentlig_interesse_for_Hol_kirke.pdf

Verneverdig kirke
Hol kirke ble bygd i 1924. Tak og vegger er av tømmer uten tilleggsisolering. Tiltak for å minke energibruken og høyne komforten skal ikke være synlige. Arkitekt for energitiltakene er Harald N. Røstvik AS.

Energisparetiltak
Etter flere diskusjoner med antikvariske myndigheter ble det gitt tillatelse til å legge isolasjon under gulvet i kryprommet og på oversiden av den flate delen av himlingen. Vinduer, bestående av to lag glass, og dører ble justert slik at de kan lukkes skikkelig, og de ble utstyrt med tetningslister. Radiatorene under benkene kan nå startes via et telefonsystem. En vertikal to meter høy luftkanon «skyter» opp uoppvarmet luft som driver den varme luften som samles oppunder taket, ned der folk oppholder seg.

Fornybar energi
En seks meter høy luftbasert solfanger er plassert 15 meter fra kirken. En underjordisk, isolert kanal forbinder solfangeren med kirken og leder inn oppvarmet luft. En tilsvarende kanal trekker luft ut av kirken og bringer luften tilbake til solfangeren. Luften sirkulerer mellom solfangeren og kirkerommet ved hjelp av to små vifter som drives av solceller som er montert på toppen av solfangeren.

Prøvehallen i København, Danmark

Mer informasjon på engelsk

Prøvehallen ligger i et av Københavns tidligere industriområder som nå blir omdannet til et moderne byområde med ny identitet. Prøvehallen, der en tidligere testet elektriske komponenter, skal renoveres og gis et nytt innhold som kulturelt senter med sportsfasiliteter som klatrevegg, sportshall osv. Bygningen har et samlet gulvareal på 2500 m2. Renoveringen blir gjennomført samtidig med renovering av nabobygningen, Ovnhallen, der det skal være skole. Det er planer om integrering av solceller på flere av bygningene i området.

Daniels studentboliger i Milano, Italia

Daniels studentboliger utgår fra EU-prosjektet, fordi byggeier skal utsette realiseringen i forhold til tidligere planer.

Evonymos bibliotek i Athen, Hellas

Mer informasjon på engelsk

Bygget ligger nær det sentrale arkeologiske området i Athen. Det skal renoveres og tas i bruk som et «økologisk bibliotek» der det også skal foregå demonstrasjon og formidling av miljøvennlige bygningskonstruksjoner og teknologier. Tradisjonelle og moderne teknikker for energisparing og vannkonservering skal tas i bruk, inkludert økologiske byggematerialer, bruk av fornybare energikilder og gjenbruk av vann, papir m.m.

Universitetsbygget «Bryggeriet» i Brno, Tsjekkia

Mer informasjon på engelsk

Det gamle bryggeriet står i et historisk område som er i ferd med å renoveres. Bygningen brukes i dag som lager. Fakultetet for informasjonsteknologi har planer om ombygging til sosiale og kulturelle aktiviteter for studenter og akademikere. Bygget skal også huse en restaurant og et hospits for studenter. Et tidligere arkitektonisk design skal omarbeides fordi det ikke inkluderte bruk av fornybare energikilder og hybrid ventilasjon.

Hovedbygning på universitet i Vilnius, Litauen

Mer informasjon på engelsk

Bygningen er tretti år gammel og skal renoveres. Renoveringen omfatter korrigering av driften av en tidligere renovert varmeenhet og utbygging av dens automatikk, slik at en ennå bedre effekt kan oppnås. Reduksjon av vindusarealet, renovering av fasadene så vel som utskiftning av nåværende vinduer vil gi et betydelig bidrag til energisparing. Det elektriske anlegget og belysningen skal delvis renoveres.

 

Latest news

Et europeisk fyrtårnprosjekt som har offentlig interesse

I det siste nyhetsbrevet omtales prosjektet av koordinatorene som oppsummerer de forskjellige prosjektresultatene, inkludert energisparingen som er oppnådd i demonstrasjonsbyggene, verktøyet og treningsmaterialet som er utviklet, samt rapportene og veiledningene som er skrevet i løpet av prosjektperioden. Prosjektets internettside har fått stor offentlig interesse takket være artikler i tidsskrifter, TV-opptak pluss annen medieomtale, og presentasjoner på konferanser.

BRITA in PuBs kringkastet på mange TV-stasjoner

I løpet av prosjektperioden har det blitt lagd fire videoer som for det meste handler om demonstrasjons- byggene. Ved siden av vindturbinene på taket av Plymouth City College, UK, har de norske demonstrasjonsbyggene Borgen nærmiljøsenter og Hol kirke vært i fokus for TV dokumentasjoner av energieffektiv rehabilitering.

Hovedforedrag om erfaringer fra prosjektet BRITA in PuBs på første ECO-Build Cluster workshop

28. mai 2008 ble det holdt en workshop i Brussels for å diskutere temaet "Innovative konsepter og teknologier i byggsektoren". Arrangør var arbeidsgruppen ECO-BUILD Project Cluster som nylig er etablert og består av deltakere fra tre understøttende prosjekter.

Videoopptak av Hol kirke som har fått en vellykket rehabilitering

På oppdrag fra EU-kommisjonen har et firma fra Paris gjort videoopptak av Hol kirke. Videofilmen skal kringkastes.

Resultater fra prosjektet BRITA in PuBs er presentert på kurs for arkitektstudenter

Det er avholdt kurs for arkitektstudenter innenfor tema som dekkes av BRITA og de andre prosjektene innenfor feltet Eco-buildings: SARA, Eco-culture og Demohouse. Kurset er utarbeidet av BRITA-partnerne Hans Erhorn, Simone Ferrari, Karin Buvik, Euphrosyne Triantis og arbeidspakkeleder Harald N. Røstvik.

 Powered by fundanemt