website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDeník rekonstrukce objektu: Hlavní budova univerzity, Vilnius, Litva

Tento deník obsahuje čtvrtletní zprávy o rekonstrukci objektu dodané demonstračním partnerem.

Celkový přehled


Popis renovace a její účel

Budova je v provozu přes třicet let. V rámci renovace bude zredukována plocha zasklení, budou opraveny fasády a vyměněna okna což výrazně sníží spotřebu energie. Při této příležitosti bude také částečně renovováno osvětlení a elektrické rozvody. Efektivita renovace budovy závisí na množství faktorů jako jsou náklady, spotřeba energie po rekonstrukci, nároky na údržbu, tepelná pohoda prostředí, atd. Pro lepší hodnocení dopadů byl vyvinut multikriteriální systém pro podporu při rozhodování v otázce renovací.

Současný stav

Byla provedena analýza modelů a metod při rozhodování v otázce rekonstrukcí. Byla vyvinuta metoda multivariantního návrhu a multikriteriální analýzy při renovaci budov. Byl připraven návrh systému pro podporu rozhodování při rekonstrukcích (Decision Support System for Building Refurbishment and Facilities Management). na základě výše zmíněné metodiky. Funkčnost systému byla ověřena na praktickém příkladě. Všechna okna v budově byla vyměněna.

 

 Powered by fundanemt