website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDagbog for renoveringen af Prøvehallen i København


Denne dagbog indeholder kvartalsvise reporter af status for demonstrationsprojektet, skrevet af den ansvarlige projektdeltager.

Generelt overblik

Formålet med renoveringen

Formålet med projektet er at renovere Prøvehallen og derved lave det til et kulturelt center med sportsfaciliteter så som klatrevæg, sportshal osv. Bygningen har et samlet gulvareal på 2500 m2. Renoveringen vil blive gennemført samtidig med renovering af nabobygningen, Ovnhallen, hvor der skal være skole. Der vil være meget opmærksomhed på etableringen af disse to bygninger, da de er del af et af Københavns tidligere industriområder, der nu bliver et fuldt moderniseret og omdannet til et nyt bykvarter, med dets egen identitet. Der er i forbindelse med en større planlægning, planer om integrering af solceller på flere af bygningerne i området.

Status

Det meste af renoveringen er gennemført og Prøvehallen har allerede huset kulturelle arrangementer og fungerer som sportscenter. På den tekniske side er varmepumpen installeret til PV-T anlægget men det større solcelleanlæg på gavlene er på grund af diskussion om den kunstneriske udformning endnu ikke installeret.

 

Put your mouse over the picture to see them in full size.

 Powered by fundanemt