website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerShrnutí

Projekt BRITA in PuBs je zaměřen na zvýšení uplatnění inovativních a efektivních řešení
při rekonstrukcích budov s cílem snížit spotřebu energie a zapojit obnovitelné zdroje s pouze mírným zvýšením investičních nákladů.

Tento cíl je především realizován prostřednictvím devíti demonstračních veřejných budov ve čtyřech evropských regionech (sever, střed¨, jih a východ). Výběrem veřejných budov různého účelu jako je vysoká škola, společenské centrum, dům s pečovatelskou službou, kostel a pod. je možné oslovit skupiny obyvatelstva různého věku a společenského zařazení. Veřejné budovy mohou zvýšit povědomí a citlivost společnosti v oblasti energetických úspor.

Společensko ekonomický výzkum prováděný v rámci projektu zahrnuje stanovení potřeb projektového plánování a finančních strategií, hodnocení návrhových směrnic a vývoj internetových nástrojů pro opatření na úspory energie při rekonstrukcích.a nástrojů na zajištění dobrého dlouhodobého fungování budov a systémů.

Důležitou součástí projektu je šíření výsledků. To je rozděleno do dvou částí. Menší část zahrnuje školení uživatelů a personálu a větší část zahrnuje prezentaci výsledků pro různé cílové skupiny. Toto bude prováděno různými přístupy na národní i mezinárodní úrovni využitím internetu a dalších médií a organizováním a účastí na konferencích.

Projekt je organizován geograficky podle regionů a zahrnuje vlastníky budov a vědecké týmy složené z architektů a inženýrů. Práce na projektu jsou koordinovány na společných setkáních řešitelského týmu, které se koná dvakrát ročně.

 

Latest news

European congress on energy-efficient building

As part of the Fair BAU 2007 Germany´s Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) is putting on a European congress on the subject of energy-efficient building, on 15 and 16 January 2007. The congress will take a look at the regulatory environment and government support initiatives from a European perspective. Other emphases will be knowledge transfer and the latest technology.

Large local public interest for the energy retrofit project at Hol Church

Hol church in Norway is one of the demo projects of the BRITA in PUBs project.
This building is located in the middle of mountainous Norway close to Geilo, known for its ski resort. As the church is a listed building the introduction of energy retrofit measures is a challenging one. Recently, an article in a local newspaper has attracted a lot of interest to the project. In this present BRITA news article, written by the architect behind the project, Harald N. Rřstvik, he translates the article from Norwegian, accounts for the project and some of the challenges met


Chinese visitors for BRITA-in-PuBs project

The demobuilding Borgen Community Centre presented to delegates from the Tsinghua University in China


Goals reached in highly innovative low energy community centre in Borgen, Norway

The renovation of Borgen Community Centre has been completed. The goal was to reduce energy consumption by 50% or better. The goal has been reached by a number if innovative low-energy building technologies covering additional insulation, a natural hybrid ventilation system with inlet towers and underground culverts and heat pump heating.

Prefab slab buildings renovation Experience

Cost-effective heating energy savings on prefabricated slab buildings is an issue of great importance due to the large number of this type of buildings that exist in Europe and now are in need for renovation. Considerable savings have been realised within the promoter program: "Energy Redevelopment EnSan" in which modernisation concepts using innovative materials and technologies have been developed and demonstrated.

 Powered by fundanemt