website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerSantrauka


„BRITA in PuBs” projektu siekiama padidinti novatoriškų ir efektyvių renovacijos sprendimų skverbimąsi į rinką, kad su nedidelėmis papildomomis išlaidomis būtų galima padidinti energijos veiksmingumą ir aprūpinti atsinaujinančiais ištekliais.

Pirmiausia, tai bus realizuota 9 demonstracinių visuomeninių pastatų keturiuose dalyvaujančiuose Europos regionuose (Šiaurės, Centrinėje, Pietų, Rytų) pavyzdine renovacija. Pasirinkimas skirtingų visuomeninių pastatų tipų (koledžai, kultūros centrai, slaugos namai, studentų bendrabučiai, bažnyčios ir kt.) priemonių įgyvendinimui palengvina pasiekti skirtingo amžiaus ir socialinės kilmės grupes. Visuomeniniai pastatai gali būti naudojami kaip varikliai padidinti supratimą ir didinti visuomenės jautrumą energijos taupymui.

Antra, mokslo tiriamųjų darbų paketai apims socialinį-ekonominį tyrinėjimą, tokį kaip realių projekto planavimo poreikių identifikavimą ir finansavimo strategijas, projektavimo normų įvertinimą, Internetu pagrįsto žinių apie renovacijos priemones įrankio sukūrimą bei kokybės kontrolės priemonių vystymą, kad būtų užtikrintas geras ilgalaikis pastato ir sistemų darbas.

Trečiasis svarbus “BRITA in PuBs” projekto stulpelis yra skleidimas. Jis yra suskirstytas į mažesniąją dalį – vartotojų bei priežiūros personalo mokymas, bei didesnę dalį – mokslo tiriamojo bei demonstracinio darbo skelbimas įvairioms tikslinėms grupėms. Tai bus daroma kombinuojant planines PR-kompanijas ir naudojant vietinius, nacionalinius bei tarptautinius tinklus, tokius kaip Energie Cités, internetas ar kitos visuomenės informavimo priemonės, simpoziumu bei konferencijų rengimas ir dalyvavimas.

Projektas bus organizuojamas geografiškai regionais ir vertikaliai suvienijant visuomeninių pastatų savininkus, architektų komandas ir inžinierius bei projekto skleidimo tinklus.

 

Latest news

3-ias Vokietijos programos “Energetiškai efektyvios renovacijos demonstravimas“ simpoziumas (EnSan)

Nuo 1998 Vokietijos Ekonomikos ir Technologijos Ministerija per EnSan paramos programą skatina pastatų savininkus pasiekti žemiausius energijos naudojimo lygius naudojant inovatyvias renovacijos priemones. Daugiau nei 20 milijonų eurų buvo skirti finansuoti demonstravimą bei atvejų analizes. Nuo pat pradžių Štutgarte esančiam Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) buvo skirta lėšų moksliniams demonstracinių statybos aikštelių stebėjimams atlikti.

Planuojamas EPBD reikalavimų įgyvendinimas Danijoje

Laikoma, kad nauji pastatai Danijoje turi sąlyginai aukštą izoliacijos standartą. Tačiau 75 % esamų pastatų buvo statyti prieš 1979 metus, kada buvo įvesti pirmieji reikšmingi reikalavimai energijos taupymui. Tad realizuojant EPBD Danija pasinaudos galimybe sugriežtinti taisykles naujiems ir esamiems pastatams bei žymėjimo schemų tvarką.


Jau išleistas naujas Eko-pastatų informacinis biuletenis

Vykdomi keturi EK remiami Eko-pastatų projektai. Kai kurie pastatai jau yra baigti, naudojami ir stebimi. Daugumoje pastatų statyba prasidėjo, nors keletas dar turi pradėti darbus aikštelėse. 2006-ieji bus lemiami metai jiems visiems.


Ekopastatai kongrese “Solar City”

Balandžio 5-ą dieną įvykusio 2-ojo tarptautinio “Solar City” kongreso specialioje sesijoje buvo pristatyti keturi ES 6FP eko-pastatų projektai “BRITA in PuBs”, “SARA”, “Demohouse” ir “Eco-culture”.Jau pateiktos BRITA in PuBs ataskaitos

BRITA in PuBs partneriai džiaugiasi galėdami pranešti, jog pirmieji vieši projekto pirmojo 18-os mėnesių periodo rezultatai jau prieinami projekto internetinėje svetainėje www.brita-in-pubs.com atidarius meniu skyrelį “BRITA in PuBs rezultatai”. Powered by fundanemt