website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerEco-buildings -aloite

BRITA-in-PuBs on yksi EU:n komission (DG TREN) 6. puiteohjelman neljästä ekologisen rakentamisen demonstraatio-hankkeesta. Eco-buildings on kommission demonstraatio-aloite ekorakentamisen edistämiseksi.

Eco-buildings-hankkeiden tavoitteena on uusien ajatusmallien juurruttamien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon olipa sitten kyseessä uudisrakentaminen tai korjaustoiminta. Lähtökohtana on toisaalta lämmityksen, jäähdytyksen, valaistuksen yms. palvelujen vaatiman ulkopuolisen energian minimointi ja sen tuottaminen mahdollisimman energiatehokkaasti ja toisaalta uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen.

Eco-buildings -konseptilla ja sen demonstroinnilla voidaan vaikuttaa rakennussektorin lyhyen tähtäimen kehitykseen sekä lainsäädäntöön ja määräyksiin em. tavoitteiden mukaisesti niin että rakennusten energiatehokkuudessa voidaan päästä energiatehokkuus-direktiiviä paremmalle tasolle.

Lisätietoa Eco-buildings-hankkeista löytyy niiden yhteisiltä www-sivuilta: www.ecobuildings.com

Katso myös Ecobuildings-posteri

 

Latest news

IEA-hankkeilla tehostetaan rakennusten energiankäyttöä!

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) puitteissa on käynnissä useita hankkeita, joissa 26 maata toimii yhteistyössä rakennusten ja yhdyskuntien energiansäästön ja ilmastokamppailun edistämiseksi. Kv. yhteistyönä kehitetään menetelmiä energiatehokkuuden parantamiseksi sekä uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseksi.

BRITA-Uutiset nro 12 ilmestynyt!

BRITA-Uutiset nro 12 sisältää tietoa mm.
- Ekorakentamiskonferenssista Stuttgartissa
- uusista korjauskonseptien suunnitteluohjeista
- uusista IEA:n rakennusten energiatehokkuus -hankkeista

Ekorakentamisen konferenssi Stuttgartissa 7-8.4.2008!

Neljä käynnissä olevaa EU:n demonstraatiohanketta BRITA in PuBs, Demohouse, Eco-Culture ja SARA järjestävät toisen Ekorakentamisen konferenssin Stuttgartissa Saksassa 7.-8. huhtikuuta. Rekisteröinti on avattu ja konferenssin ohjelma on ohessa. Konferenssissa esitellään hankkeiden tuloksia ja niissä kehitettyjä työkaluja, joilla pyritään edistämään eko- ja energiatehokkuutta erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa.

BRITA-hanke esillä PALENC konferenssissa Kreetalla!

BRITAn koordinaattori Fraunhofer esitteli PALENC konferenssin keynote-puheenvuorossaan käynnissä olevia Ecobuildings-hankkeita ja erityisesti BRITA in PuBs-projektia. Konferenssi pidettiin Kreetan Hersonissoksessa 27.-29. syyskuuta. Konferenssin esitykset on piakkoin luettavissa osoitteessa:
http://palenc2007.conferences.gr


Neljäs Ecobuildings uutislehti nyt saatavilla!

Neljän käynnissä olevan Ecobuildings-hankkeen yhteinen uutislehti on nyt luettavissa ja ladattavissa joko Ecobuildings- tai BRITA-in-PuBSin webbi-sivuilta.

 Powered by fundanemt