website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerNye byggeforskrifter på høring

EU- direktiv om bygningers energibruk

Endringene av energikravene er også et ledd i oppfølgingen av direktivet om bygningers energibruk som ble vedtatt i EØS-komiteen, 23. april 2004. EU stiller ikke krav til ambisjonsnivået i energikravene, men kun at det fastsettes nasjonale minstekrav og at alle energiposter som er nødvendig for drift av bygninger, inngår i beregningen. I tillegg til nye energikrav omfatter direktivet blant annet også krav om å innføre en ordning med energisertifisering av bygg som Olje- og energidepartementet har ansvar for. Fristen for å innføre direktivet i EU/EØS-området var 4. januar 2006, men foreløpig har bare et fåtall land overholdt denne fristen.

Presseinformasjon om nye byggeforskrifter

 

Latest news

Et europeisk fyrtårnprosjekt som har offentlig interesse

I det siste nyhetsbrevet omtales prosjektet av koordinatorene som oppsummerer de forskjellige prosjektresultatene, inkludert energisparingen som er oppnådd i demonstrasjonsbyggene, verktøyet og treningsmaterialet som er utviklet, samt rapportene og veiledningene som er skrevet i løpet av prosjektperioden. Prosjektets internettside har fått stor offentlig interesse takket være artikler i tidsskrifter, TV-opptak pluss annen medieomtale, og presentasjoner på konferanser.

BRITA in PuBs kringkastet på mange TV-stasjoner

I løpet av prosjektperioden har det blitt lagd fire videoer som for det meste handler om demonstrasjons- byggene. Ved siden av vindturbinene på taket av Plymouth City College, UK, har de norske demonstrasjonsbyggene Borgen nærmiljøsenter og Hol kirke vært i fokus for TV dokumentasjoner av energieffektiv rehabilitering.

Hovedforedrag om erfaringer fra prosjektet BRITA in PuBs på første ECO-Build Cluster workshop

28. mai 2008 ble det holdt en workshop i Brussels for å diskutere temaet "Innovative konsepter og teknologier i byggsektoren". Arrangør var arbeidsgruppen ECO-BUILD Project Cluster som nylig er etablert og består av deltakere fra tre understøttende prosjekter.

Videoopptak av Hol kirke som har fått en vellykket rehabilitering

På oppdrag fra EU-kommisjonen har et firma fra Paris gjort videoopptak av Hol kirke. Videofilmen skal kringkastes.

Resultater fra prosjektet BRITA in PuBs er presentert på kurs for arkitektstudenter

Det er avholdt kurs for arkitektstudenter innenfor tema som dekkes av BRITA og de andre prosjektene innenfor feltet Eco-buildings: SARA, Eco-culture og Demohouse. Kurset er utarbeidet av BRITA-partnerne Hans Erhorn, Simone Ferrari, Karin Buvik, Euphrosyne Triantis og arbeidspakkeleder Harald N. Røstvik.

 Powered by fundanemt