website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerYhteenveto


EU:n 6. puiteohjelmaan sisältyvällä demobuilding-hankkeella "BRITA in PuBs" pyritään lisäämään innovatiivisten energiansäästö-teknologioiden ja korjauskonseptien hyödyntämistä. Tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden nykyistä aktiivisempi käyttö elinkaarikustannuksia kuitenkaan lisäämättä.

Em. tavoitteisiin hankkeessa pyritään 8:n esimerkki- ja demonstraatiokohteen avulla, jotka edustavat erilaisia julkisia rakennuksia EU:n neljällä eri osa-alueella ( Pohjois-, Keski-, , Etelä- ja Itä-Eurooppa). Demonstraatiokohteiksi on valittu erityyppisiä julkisia rakennuksia kuten koulu, kirkko, kultturikeskus, päiväkoti, opiskelija-asuntola jne, joiden avulla eri kohderyhmät voidaan tavaoittaa mahdollisimman hyvin. Julkiset rakennukset voinevat myös toimia hyvinä esimerkkeinä, joilla voidaan nostaa ihmisten energian ja ympäristön säästön tietoisuutta ja motivaatiota.

Todellisten teknologia- ym. demonstraatioden lisäksi hankkeessa paneudutaan myös energiataloudellisen korjausrakentamisen sosiaalis-taloudellisiin näkökohtiin. Tähän liittyen kehitetään mm. suunnittelun lähtökohtien asetantaa ja vaatimusten hallintaa, kartoitetaan erilaisia rahoitus-vaihtoehtoja ja -strategioita sekä arvioidaan sunnitteluohjeita ja niiden hyödyllisyyistä. Hankkeen tulokset pyritään kokoamaan internet-pohjaiseen "peruskorjaajan työkalupakkiin", joka sisältää myös ns. laadunvarmistus-ohjeet, joilla voidaan arvioida tulosten vaikuttavuutta ja elinkaariedullisuutta sekä taataan ratkaisujen pitkäaikaistoimivuus.

Hankkeen kolmas keskeinen elementti on tiedon välitys. Se kattaa kaikki kohderyhmät alkaen demorakennusten hoito- ja kunnossapitohenkilöstön koulutuksesta ja päätyen projektin tulosten laajamittaiseen levittämiseen kaikille kiinnostuneille. Tiedon välittämisessä hyödynnetään kohdennettuja kampanjoita, organisoidaan konferensseja seminaareja sekä käytetään hyväksi olemassa olevia kansallisia ja kv. verkostoja. Lisäksi hyödynnetään www-pohjaisiä menetelemiä sekä perinteisempiä markkinointikanavia.

Brita in Pubs -hanke on organisoitu siten että se kattaa alueellisesti mahdollisimman laajat alueet ja niille tyypilliset ongelmat. Lisäksi pyrtiään mahdollisimman laajaan päätöksenteko-ketjun "vertikaaliseen" integrointiin siten, että se kattaa julkisten rakennusten omistajat, suunnittelijat, tutkijat, ylläpitäjät ja käyttäjät. Projektin hallinnointi hoidetaan kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa ohjausryhmässä sekä hankkeiden vaiheistusta noudattavan neljän osatehtävän (suunnittelu, toteutus, käyttö, tiedonvaihto) avulla.

 

Latest news

IEA-hankkeilla tehostetaan rakennusten energiankäyttöä!

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) puitteissa on käynnissä useita hankkeita, joissa 26 maata toimii yhteistyössä rakennusten ja yhdyskuntien energiansäästön ja ilmastokamppailun edistämiseksi. Kv. yhteistyönä kehitetään menetelmiä energiatehokkuuden parantamiseksi sekä uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseksi.

BRITA-Uutiset nro 12 ilmestynyt!

BRITA-Uutiset nro 12 sisältää tietoa mm.
- Ekorakentamiskonferenssista Stuttgartissa
- uusista korjauskonseptien suunnitteluohjeista
- uusista IEA:n rakennusten energiatehokkuus -hankkeista

Ekorakentamisen konferenssi Stuttgartissa 7-8.4.2008!

Neljä käynnissä olevaa EU:n demonstraatiohanketta BRITA in PuBs, Demohouse, Eco-Culture ja SARA järjestävät toisen Ekorakentamisen konferenssin Stuttgartissa Saksassa 7.-8. huhtikuuta. Rekisteröinti on avattu ja konferenssin ohjelma on ohessa. Konferenssissa esitellään hankkeiden tuloksia ja niissä kehitettyjä työkaluja, joilla pyritään edistämään eko- ja energiatehokkuutta erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa.

BRITA-hanke esillä PALENC konferenssissa Kreetalla!

BRITAn koordinaattori Fraunhofer esitteli PALENC konferenssin keynote-puheenvuorossaan käynnissä olevia Ecobuildings-hankkeita ja erityisesti BRITA in PuBs-projektia. Konferenssi pidettiin Kreetan Hersonissoksessa 27.-29. syyskuuta. Konferenssin esitykset on piakkoin luettavissa osoitteessa:
http://palenc2007.conferences.gr


Neljäs Ecobuildings uutislehti nyt saatavilla!

Neljän käynnissä olevan Ecobuildings-hankkeen yhteinen uutislehti on nyt luettavissa ja ladattavissa joko Ecobuildings- tai BRITA-in-PuBSin webbi-sivuilta.

 Powered by fundanemt