website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDeník rekonstrukce objektu: Kostel ve městečku Hol, Norsko

Tento deník obsahuje čtvrtletní zprávy o rekonstrukci objektu dodané demonstračním partnerem.

Celkový přehled

Zatím nejsou k dispozici žádné informace.

Popis rekonstrukce a její účel

Rekonstrukce se týká především snížení spotřeby energie (tepelná izolace a zdroj tepla). Opatření v první řadě zahrnují snížení tepelné ztráty dodatečnou tepelnou izolací, zvýšení vzduchotěsnosti a regulaci vnitřní teploty. V druhé řadě je navržen alternativní zdroj energie v podobě vzduchového kolektoru. Proces plánování započal v roce 2004. Vlastní konstrukční práce by měly být zahájeny na přelomu roku 2004 a 2005 a ukončeny na přelomu roku 2005/2006. Poté bude následovat fáze monitorování a vyhodnocení. Pro otestování některých řešení v malém měřítku bude využit kostel s podlahovou plochou menší než 200 m2 a spotřebou tepla 400 kWh/m2 (místo provádění laboratorních experimentů).

Současný stav

Práce na návrhu pokračují podle plánu. Požadavky projektu BRITA byly zahrnuty do návrhových specifikací.

 

 Powered by fundanemt