website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDagbog for renovering af Kirke i Hol, Norge


Denne dagbog indeholder kvartalsvise reporter af status for demonstrationsprojektet, skrevet af den ansvarlige projektdeltager.

Generelt overblik

Beskrivelse af renoveringen og dets formål

Renoveringen er primært centreret om energioptimering (isolering og energiforsyning). Først og fremmest er energiforbruget forsøgt reduceret ved hjælp af varmeisolering, reduktion af luftsprækker og temperaturstyring.
Derudover er en alternativ energiforsyning anbefalet, med brug af solopvarmet luft. Planlægningsprocessen for renoveringstiltagene, og for hvordan tiltag for vedvarende energi, vil starte i 2004. Konstruktionsfasen vil starte i begyndelsen af 2004 eller begyndelsen af 2005. Derefter er en måling- og evalueringsperiode planlagt. For at teste nogle af løsningsforslagene, vil en meget lille kirke, med et hovedrum på under 200 m2 og med et energiforbrug på 400 kWh/m2 blive brugt som en fuldskala testbygning , fremfor at lave 'laboratorie-test's for solfangersystemet. Testresultatet vil blive indarbejdet i det foreslåede kirke (Hol Kirke).

Status

Projekteringsarbejdetet forløber i henhold til planen. Kravene fra BRITA-in-PuBs projektet bliver indarbejdet i projekteringsspecifikationerne.

 

 Powered by fundanemt