website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDato  Titel 
2007-08-22 BRITA partnere besøger “Bryggeriet”
2007-08-22 Europæisk kongres om energieffektivt byggeri
2007-08-22 Nyhedsbrev fra Eco-buildings
2007-08-22 Nye finansieringsinitiativer for at opmuntre til energieffektive tiltag renovering af offentlige bygninger i Tyskland
2007-08-22 Vindmøller –Status efter et år
2007-08-22 Finansierningsplan “Conto Energia” for installation af solceller i Italien
2006-11-29 Britiske tilskudsordninger
2006-11-29 Tilfredstillende måleresultat ved Borgen nærmiljøcenter
2006-11-29 BRITA-in-Pubs præsenteret ved Camelia konferencen i Steyr i Østrig
2006-11-29 Stor offentlig interesse for renoveringen af Hol kirke
2006-11-29 Endelig beslutning for Brno Tekniske Universitet
2006-11-29 Effektivt energikoncept i Prøvehallen
2006-11-29 Besøg fra Kina til BRITA-in-PuBs projektet
2006-05-02 Den danske implementering af Bygningsdirektivet
2006-04-27 Tredje symposium for det tyske program for demonstration af energi-effektiv renovering (EnSan)
2006-04-27 Eco-building projekterne havde sin egen præsentation ved den 2. Internationale Solar Cities Kongres i Oxford
2006-03-02 BRITA in PuBs rapporter nu tilgængelige
2006-03-02 Eco-buildings ved Solar City Congress
2006-03-02 Nyt Eco-buildings nyhedsbrev
2005-11-25 Nyt kulturcenter med halveret energiforbrug indviet i Valby, København
2005-11-25 Målene er nået for et meget innovativt lavenergibyggeri kvarterscenter i Borgen, Norge
2005-11-21 Første BRITA in PuBs rapport snart tilgængelig
2005-11-21 Erfaringer med renovering af præfabrikerede betonbygninger
2005-11-21 To vindmøller på en BRITA in PuBs demonstrationsbygning
2005-11-16 ECOBUILDING – Det første møde i november 2005
2005-11-16 Gammelt bryggeri er blevet ombygget til et højteknologisk universitetscenter
2005-11-16 Nye energikrav til boligbyggeri
2005-11-16 BRITA – online med ny hjemmeside
 

Latest news

BRITA partnere besøger “Bryggeriet”

Det 7. BRITA in PuBs projektmøde blev afholdt den 29.-31. marts 2007 i Brno i Tjekkiet. Ved denne lejlighed besøgte BRITA partnerne demonstrationsbygningen ”Bryggeriet”, hvor renoveringen netop var blevet afsluttet før mødets start, og ”Bryggeriet” vil nu fungere som et socialt og kulturelt centrum for det akademiske liv ved Fakultetet for Informationsteknologi ved Brno Teknologiske Universitet

Europæisk kongres om energieffektivt byggeri

Som en del af Fair BAU 2007 arrangerede det tyske ministerium for transport, byggeri og bymæssig udvikling. en europæisk kongres om energieffektivt byggeri. Kongressen fandt sted den 15. og 16. januar 2007. Kongressen behandlede blandt andet regeringsregulativer, støtte og initiativer for energieffektivt byggeri ud fra et europæisk perspektiv. Af andre emner kan fremhæves formidling af viden samt den nyeste teknologi.

Nyhedsbrev fra Eco-buildings

Nu er det tredje nyhedsbrev for det samlede Eco-buildings projekt her

Nye finansieringsinitiativer for at opmuntre til energieffektive tiltag renovering af offentlige bygninger i Tyskland

Omkostningslave lån til specielle tiltag

Vindmøller –Status efter et år

Vindmøllerne har skabt megen interesse og kendskab til dem formidles af dagspressen, ved besøg og nu også via tv. Vi henviser til tv-indslagene på hjemmesiden

 Powered by fundanemt