website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerEco-buildings projektet

BRITA-in-PuBs er et af de fire Eco-buildings demonstrations projekter. Eco-buildings er et energi-demonstrations initiativ under EUs Sjette rammeprogram.

Eco-buildings projekter sigter mod en ny tilgang til design, konstruktion og drift af nye og/eller renoverede bygninger. Denne nye tilgang bygger på den bedst mulige kombination af den to-sidede tilgang: markant at reducere, og hvis muligt, at undgå behov for opvarmning, køling og belysning, og at supplere den nødvendige opvarmning, køling og belysning på den mest energieffektive måde, og med mest mulig brug af vedvarende energikilder og kraftvarme.

Eco-buildings konceptet forventes at være mødestedet for kort-tids udvikling og demonstration, med henblik på at supplere lovpligtige og reguleringsmæssige tilgange til energieffektivitet og fremme af brug af vedvarende energi inden for bygningssektoren, på en måde der går længere end Bygningsreglementet.

Læs mere om Eco-buildings projektet på dets fælles hjemmeside: www.ecobuildings.com
Poster

 

Latest news

BRITA partnere besøger “Bryggeriet”

Det 7. BRITA in PuBs projektmøde blev afholdt den 29.-31. marts 2007 i Brno i Tjekkiet. Ved denne lejlighed besøgte BRITA partnerne demonstrationsbygningen ”Bryggeriet”, hvor renoveringen netop var blevet afsluttet før mødets start, og ”Bryggeriet” vil nu fungere som et socialt og kulturelt centrum for det akademiske liv ved Fakultetet for Informationsteknologi ved Brno Teknologiske Universitet

Europæisk kongres om energieffektivt byggeri

Som en del af Fair BAU 2007 arrangerede det tyske ministerium for transport, byggeri og bymæssig udvikling. en europæisk kongres om energieffektivt byggeri. Kongressen fandt sted den 15. og 16. januar 2007. Kongressen behandlede blandt andet regeringsregulativer, støtte og initiativer for energieffektivt byggeri ud fra et europæisk perspektiv. Af andre emner kan fremhæves formidling af viden samt den nyeste teknologi.

Nyhedsbrev fra Eco-buildings

Nu er det tredje nyhedsbrev for det samlede Eco-buildings projekt her

Nye finansieringsinitiativer for at opmuntre til energieffektive tiltag renovering af offentlige bygninger i Tyskland

Omkostningslave lån til specielle tiltag

Vindmøller –Status efter et år

Vindmøllerne har skabt megen interesse og kendskab til dem formidles af dagspressen, ved besøg og nu også via tv. Vi henviser til tv-indslagene på hjemmesiden

 Powered by fundanemt