website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDeník rekonstrukce objektu: Kostel ve městečku Hol, Norsko

Tento deník obsahuje čtvrtletní zprávy o rekonstrukci objektu dodané demonstračním partnerem.

Návrh


Budova

Návrhová fáze bude trvat nejméně do poloviny roku 2005. Technické problémy k dořešení jsou spojeny především s opatřeními na úspory energie a alternativním zdroj energie. Kostel je na seznamu chráněných památek a tak je třeba provést opatření bez zásahu do architektonických rysů. Všechny změny musí být odsouhlaseny úřadem na ochranu památek. Obecné nákresy navrhovaných opatření jsou připraveny a budou úřadu předloženy v lednu.

Zařízení

Návrh zařízení probíhá (solární vzduchový kolektor).

BEMS

Zatím nejsou k dispozici žádné informace.

 

 Powered by fundanemt