website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDeník rekonstrukce objektu: Společenské centrum, Borgen, Norsko

Tento deník obsahuje čtvrtletní zprávy o rekonstrukci objektu dodané demonstračním partnerem.

Celkový přehled

Popis rekonstrukce a její účel

Rekonstrukce hlavní budovy bude úplná, umožňující nové pracovní metody ve škole a rozličné aktivity nových nájemců z okolí. Před rekonstrukcí byla budova špatně větrána a minimálním způsobem využívala denní osvětlení a tak nebyla vhodná pro moderní pracovní metody a kulturní a společenské aktivity. Uspořádání půdorysu bude od základu změněno. Nejviditelnějším rysem rekonstrukce bude využití přirozeného osvětlení prostřednictvím prosklení části střechy a fasády. Z důvodu nových požadavků týkajících se zatížení konstrukcí sněhem bude střecha zesílena. Celá plocha střechy bude vyměněna a to umožní zřízení otvorů pro denní osvětlení. Okna ve fasádách budou zvětšena a budou použita okna s lepšími parametry z hlediska tepelného odporu a také lepší zastínění. Cihly z bouracích prací budou znovu použity pro vnitřní stěny.

Současný stav

Zatím nejsou k dispozici žádné informace.

 

 Powered by fundanemt