website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA in PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerThe Eco-buildings project

BRITA-in-PuBs is one of the four Eco-building demonstration projects. Eco-buildings is an energy demonstration initiative of the European Commission (DG TREN) within the sixth Framework Programme.

Eco-buildings projects aim at a new approach for the design, construction and operation of new and/or refurbished buildings, which is based on the best combination of the double approach: to reduce substantially, and if possible, to avoid demand for heating, cooling and lighting and to supply the necessary heating and cooling and lighting in the most efficient way and based as much as possible on renewable energy sources and polygeneration.

The Eco-buildings concept is expected to be the meeting point of short-term development and demonstration in order to support legislative and regulatory measures for energy efficiency and enhanced use of renewable energy solutions within the building sector, which goes beyond the Directive on the Energy Performance of Buildings.

Read more about the Eco-buildings projects on the common homepage: www.ecobuildings.com

 

Latest news

Et europeisk fyrtårnprosjekt som har offentlig interesse

I det siste nyhetsbrevet omtales prosjektet av koordinatorene som oppsummerer de forskjellige prosjektresultatene, inkludert energisparingen som er oppnådd i demonstrasjonsbyggene, verktøyet og treningsmaterialet som er utviklet, samt rapportene og veiledningene som er skrevet i løpet av prosjektperioden. Prosjektets internettside har fått stor offentlig interesse takket være artikler i tidsskrifter, TV-opptak pluss annen medieomtale, og presentasjoner på konferanser.

BRITA in PuBs kringkastet på mange TV-stasjoner

I løpet av prosjektperioden har det blitt lagd fire videoer som for det meste handler om demonstrasjons- byggene. Ved siden av vindturbinene på taket av Plymouth City College, UK, har de norske demonstrasjonsbyggene Borgen nærmiljøsenter og Hol kirke vært i fokus for TV dokumentasjoner av energieffektiv rehabilitering.

Hovedforedrag om erfaringer fra prosjektet BRITA in PuBs på første ECO-Build Cluster workshop

28. mai 2008 ble det holdt en workshop i Brussels for å diskutere temaet "Innovative konsepter og teknologier i byggsektoren". Arrangør var arbeidsgruppen ECO-BUILD Project Cluster som nylig er etablert og består av deltakere fra tre understøttende prosjekter.

Videoopptak av Hol kirke som har fått en vellykket rehabilitering

På oppdrag fra EU-kommisjonen har et firma fra Paris gjort videoopptak av Hol kirke. Videofilmen skal kringkastes.

Resultater fra prosjektet BRITA in PuBs er presentert på kurs for arkitektstudenter

Det er avholdt kurs for arkitektstudenter innenfor tema som dekkes av BRITA og de andre prosjektene innenfor feltet Eco-buildings: SARA, Eco-culture og Demohouse. Kurset er utarbeidet av BRITA-partnerne Hans Erhorn, Simone Ferrari, Karin Buvik, Euphrosyne Triantis og arbeidspakkeleder Harald N. Røstvik.

 Powered by fundanemt