website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDagbog for renovering af universitetsbygningen "Bryggeriet" i Brno, Tjekkiet


Denne dagbog indeholder kvartalsvise reporter af status for demonstrationsprojektet, skrevet af den ansvarlige projektdeltager.

Generelt overblik

Beskrivelse af renoveringen og dets formål

Bygningen er del af et historisk område, der gennemgår renovering, med henblik på brug for fakultaet for informationsteknologier. Bygningen fungere nu som lager, men vil blive ombygget til sociale og kulturelle aktiviteter til studerende og akademikere, og også som restaurant og til dels som kollegie. Byggeriet forventes at være afsluttet i slutningen af 2005. Den nuværende tjekkiske undervisningsminister har givet tilsagn om at sikre at budgettet for en renovering af det arkitektoniske design, der ikke tager indtænker den avancerede implementering af vedvarende energi eller avanceret hybrid ventilationssystem.

Status

I november startede nedrivningsarbejdet på stedet. I december checkede investoren - Brno Universitetet - indløbet af vand til grundvandsmagasinet. Det blev derefter besluttet alilgevel ikke at anvende grundvandsmagasinet som varmepumpe, da der var for lille et tilløb. I december indsendte 'nogen' en ansøgning til Kulturministeriet om at anbringe "Bryggeriet" på listen over nationale kulturskatte. Det er derfor nu ikke muligt at lægge isolering på ydersiden af væggene. Hver tirsdag er der faste møder med arkitekter, tilsynspersoner og planlæggere fra arkitektfirmaet, der er hovedkonsulent for planlægnings og designarbejdet. De har underkontrakter for individuelle bygningsdele. Et særligt fokusmøde blev afholdt 18. januar, hvor der blev taget endelige beslutninger om forskellige mekaniske systemer.

 

Put your mouse over the picture to see them in full size.

 Powered by fundanemt