website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerDeník rekonstrukce objektu: Vysoká škola, Plymouth, Velká Británie

Tento deník obsahuje čtvrtletní zprávy o rekonstrukci objektu dodané demonstračním partnerem.

Celkový přehled


Popis renovace a její účel

Budova byla postavena v roce 1972 s využitím tepelně neizolovaných dutých stěn a jednoduchého prosklení, což má za následek velmi nízký tepelný odpor obvodového pláště. Fasáda, jako u jiných budov podobného typu a věku, je ve špatném stavu a trpí zejména vlivem bezprostřední blízkostí jihozápadního pobřeží Velké Británie a s tím spojenými klimatickými podmínkami. Plánovaná renovace zahrnuje jak nové opláštění tak změnu vnitřního vybavení této osmipatrové budovy.

Současný stav

Meeting with LSC to clarify lack of progress with Property Strategy. LSC now confirmed happy to accept strategy mainly involving refurbishment. This will enable good progress in January 2005.

 

 Powered by fundanemt