website of ecobuildings

website of the 6th framework programme

website of managenergy


BRITA-in-PuBs project is a Sustainable Energy Europe Campaign PartnerStatinio renovacijos dienoraštis: Evonymos biblieteka, Atėnai, Graikija

Šis dienoraštis apima ataskaitas apie demonstracinius pastatus, kiekvieną ketvirtį rašomas atsakingo demonstracinio pastato dalyvio.

Bendra apžvalga


Renovacijos aprašymas bei tikslas

Projekto tikslas - renovuoti pastatą bei paversti jį ekelogine biblioteka, skirta mažai energijos naudojančių bei aplinkai draugiškų technologijų demonstravimui, švietimui bei platinimui pastatų statyboje bei renovacijoje. Tai apims tradicines bei modernias energijos bei vandens konservacijos technologijas, ekologines statybines medžiagas, atsinaujinančios energijos sistemas bei pakartotinį vandens, popieriaus naudojimą ir kt. Pastato padėtis netoli centrinių archeologinių Atėnų vietovių, kurios buvo sujungtos bei padidintos pėsčiųjų takais, yra ideali vieta projekto įgyvendinimui.

Padėtis šiandien

Informacijos dar nėra.

 

 Powered by fundanemt